קהילה, חברה ומרחב

חיבור קהילתי אינו עניין של מה בכך, אך כאשר ניתנת על כך הדעת,
יש ביכולתה של סינרגיה קהילתית להיטיב עם חיי כלל התושבים – מקטן עד גדול.

לתפיסתנו, במקביל לתהליכים מרחביים פיזיים, יש לייצר פעילויות תוך קהילתיות, אשר תורמות ליצירת מקום במרחב הציבורי,
אך אלו צריכות להיות טבעיות, ולהגיע מקרב התושבים.

נשמח לייעץ למינהל הקהילתי או לרשות בדבר יצירת הקרקע להצמחה של מפגשים קהילתיים איכותיים ומשמעותיים בקרב התושבים.

איך זה קורה?

התושבים נפגשים, מגדירים את רצונותיהם הקהילתיים, והם יוצרים מקום במרחב הציבורי. 
התהליך יוצר מפגשים וחיבורים וגורם לתחושה חזקה של שייכות למקום ולקהילה.
ההשלמה ההדדית של אנשים וקבוצות שונות מעצימה אותם ואת המיזמים שלהם.
עם משאבים מעטים, סינרגיה קהילתית מצמיחה מלמטה ובאופן פלאי איכויות חברתיות ופיזיות של עיר.  

כערך נוסף יצטרפו בשמחה והתלהבות הרשויות לעשייה של התושבים.

דילוג לתוכן