המרחב העירוני והציבורי

שותפות פעילה באסטרטגיה העירונית והקהילתית

בבואנו לתכנן מרחב ציבורי, מטרתנו היא לשדרג את המרחב כולו,
להפכו למקום אישי ומזמין, ובעיקר לבר-משמעות עבור מי ששוהה בו.

כאשר אנו ממסדים או משדרגים מרחבים ציבוריים (עירוני או שטח פתוח), אנו מכוונים את התכנון כך שכל תושב יחוש שהוא חלק מהמקום. למדנו כי פעולות אלו גם מעצימות באופן מהותי, בין אם במישרין או בעקיפין, את חיי הקהילה, מאחר והם נותנים את הבמה ומעודדים פעילות ציבורית מחוץ לבתים, מחוץ לבתי הקפה, מחוץ לפארק, מחוץ לבתי הכנסת ועוד.
באופן זה אנו שותפים ליצירת זיקה של ממש בין התושבים לבים עצמם, ובינם למקום.

אנו מציעים שירותים ייחודיים לבעלי תפקידים מרכזיים ברשויות

ייעוץ והכוונה בגיבוש חזון לעירוניות ברת קיימא

יצירה משותפת של מערך מדידה לבקרה ולדירוג איכותם של רחובות, שכונות ומרחבים ציבוריים, על פי קריטריונים מוגדרים.

שותפות / הובלת צוותי היגוי לחיזוק הזיקה ולחיבור בין ישובים שונים באותו האזור, באמצעים ארכיטקטוניים מגוונים.

הובלת פרוייקטים קהילתיים שמטרתם להוביל להעצמה קהילתית באמצעות התאמות של המרחב הציבורי (פרויקטים אלו מיושמים בפועל יחד עם צוותים נבחרים מהקהילה).

דילוג לתוכן